Baggrund

► Tosproget opvækst
► Sproglinien universitetsforberedende undervisning, Atheneum A, Breda (NL)
► Danebod Højskole, Fynshav
► Kunsthåndværkerskolen, Kolding
► Diplom til undervisning af 12-18-årige i hollandsk, MO-A Nederlands, Breda

► Literaturstudie ved det humanistiske fakultet på de Vrije Universiteit / Universiteit van Amsterdam,
Studie Vrije Letteren, hovedfagene hollandsk og dansk, Amsterdam
► Uddannelse til retstolk ved Stichting Instituut Gerechtstolken & -Vertalers (www.sigv.nl), anerkendt
af justitsministeriet, Utrecht (NL)