Bijzonderheden

► Beëdigd als vertaler in de Deense taal, Arrondissementsrechtbank Breda, 1999
► Beëdigd als tolk Nederlands <-> Deens, Rechtbank Breda, 2009
► Opgenomen in Register beëdigde tolken en vertalers (www.bureauwbtv.nl)
► Secretaris Vereniging SIGV-Gerechtstolken en Juridisch vertalers (2000-2003)