Leder du efter en erfaren translatør som oversætter et personligt dokument, en juridisk tekst eller en anden dansk tekst i hollandsk, for eksempel en redaktionel artikel eller en rejsebog? Jeg arbejder som statsautoriseret (rets) tolk og translatør efter nederlandsk ret.

Min baggrund er dansk og jeg har mere en fjorten års erfaring. Mine opdragsgivere er virksomheder, forlag, notarer, advokater, judicielle myndigheder og privatpersoner.

SIGVBureau Wbtv  Privacy Statement

Fag- og interesseområder

kunst | kultur | historie | turisme | natur og miljø
gastronomi | (indretnings)arkitektur | design | strafferet
menneske og samfund | privatret | dokumenter for privatpersoner

 Juridisk 

At oversætte juridiske tekster og arbejde som retstolk, kræver specielle evner. Både en retstolk og en translatør skal råde over sprogvidenskabelige kvaliteter og et grundigt kendskab til retssymstemerne af såvel kilde- som målsproget.

Juridisk

 Privatpersoner 

En bekræftet oversættelse er en oversættelse, hvor translatøren med sit stempel, sin underskrift og en påtegning står inde for, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af kildeteksten.

Privatpersoner

Diverse

Oversaettelse af 'Turen gar til Egypten' (mo'media, 2011) Oversaettelse af 'Turen gar til Kroatien & Slovenien' (mo'media, 2010) Oversaettelse af 'Turen gar til Mallorca' (mo'media, 2010) Oversaettelse af 'Turen gar til Sydafrika' (mo'media, 2012) Oversaettelse af 'Turen gar til Sydspanien' (mo'media, 2011) Arent Filtenborg: 'Den svundne tid er ej forbi' (privat opgave, 2009)

Baggrund

► Tosproget opvækst
► Sproglinien universitetsforberedende undervisning, Atheneum A, Breda (NL)
► Danebod Højskole, Fynshav
► Kunsthåndværkerskolen, Kolding
► Diplom til undervisning af
12-18-årige i hollandsk, MO-A Nederlands, Breda

Baggrund

Specifics

► Beediget som statsautoriseret translatør efter nederlandsk ret ved Arrondissementsrechtbank Breda, 1999
► Beediget som statsautoriseret tolk efter nederlandsk ret ved Rechtbank
Breda, 18-02-2009
► Sekretær ved Vereniging SIGV-Gerechtstolken en Juridisch vertalers (www.sigv.nl) (2000-2003)
► Optaget i Register beëdigde tolken en vertalers (www.bureauwbtv.nl)


Priser

Oversættelser: prisen beregnes på grundlag af tekstmængden, det vil sige antallet af oversatte ord. Sværhedsgraden, ordantallet og tidsfristen kan påvirke prisen.
Tolkeopgaver: prisen beregnes på grundlag af en timesats, plus eventuelle rejseomkostninger.
Du er velkommen til at kontakte mig for spørgsmål eller tilbud.

KontaktAlida Boere

0031 6 24624908

0031 76 8872992

alidaboere@ziggo.nl

Hoge Steenweg 23a
4811 CG BREDA

Nederland