Juridisch 

Het vertalen van juridische teksten en het werken als gerechtstolk vereisen speciale vaardigheden. Zowel een gerechtstolk als een vertaler moet beschikken over taalkundige kwaliteiten en gedegen kennis van de rechtssystemen van bron- en doeltaal.

U bent bij mij verzekerd van een vertaling die in elk opzicht een getrouwe weergave vormt van het origineel. Als (gerechts)tolk stel ik me uiteraard steeds objectief en neutraal op. 

Mijn inschrijving in het Register van Bureau Wbtv (www.bureauwbtv.nl), het bezit van het SIGV-diploma Gerechtstolk en mijn lidmaatschap van de Vereniging SIGV Gerechtstolken en Juridisch Vertalers (www.sigv-vereniging.nl) geven u  de zekerheid van kwaliteit en een professionele werkwijze.