Juridisk 

At oversætte juridiske tekster og arbejde som retstolk, kræver specielle evner. Både en retstolk og en translatør skal råde over sprogvidenskabelige kvaliteter og et grundigt kendskab til retssymstemerne af såvel kilde- som målsproget.

Jeg garanterer dig for, at lave en oversættelse som i alle henseender er en nøjagtig gengivelse af originalen. Som (rets)tolk arbejder jeg selvfølgelig objektiv og neutral.  

Min indregistrering i Register Beëdigde Tolken en Vertalers (www.bureauwbtv.nl), besiddelsen af SIGV-diplomet Gerechtstolk og mit medlemskab af Vereniging SIGV Gerechtstolken en Juridisch Vertalers (www.sigv-vereniging.nl) borger for kvaltitet og en professionel arbejdsmåde.