Bent u op zoek naar een ervaren vertaler voor het omzetten van een persoonlijk document, een juridisch stuk of een andere Deense tekst... van redactioneel artikel tot reisgids? Of zoekt u een gediplomeerd (gerechts)tolk Deens? Als beëdigd tolk en vertaler Deens-Nederlands bied ik u graag mijn diensten aan. Ik heb een Deense achtergrond en ruim zestien jaar ervaring. Tot mijn opdrachtgevers behoren bedrijven, uitgeverijen, notarissen, advocaten, justitiële instanties en particulieren.
SIGV  Bureau Wbtv  Privacy Statement


Vak- en interessegebieden

kunst | cultuur | geschiedenis | toerisme | natuur en milieu
(binnenhuis)architectuur | gastronomie | design | strafrecht
mens en maatschappij | privaatrecht | persoonlijke documenten

 Juridisch 

Het vertalen van juridische teksten en het werken als gerechtstolk vereisen speciale vaardigheden. Zowel een gerechtstolk als een vertaler moet beschikken over taalkundige kwaliteiten en gedegen kennis van de rechtssystemen van bron- en doeltaal.

Juridische werkzaamheden

 Particulier 

Als een officieel document vertaald moet worden, gebeurt dat door een beëdigd vertaler. Dat wil zeggen een vertaler die door de rechtbank is beëdigd. De beëdigd vertaler zet zijn of haar stempel en handtekening op de vertaling.

Particuliere werkzaamheden

Diversen

100% Egypte - mo'media, 2011 100% Kroatie & Slovenie - mo'media, 2010 100% Mallorca - mo'media, 2010 100% Zuid-Afrika - mo'media, 2012 100% Zuid-Spanje - mo'media, 2011 Arent Filtenborg - De verdwenen tijd is niet voorbij (2009)

Achtergrond

► Tweetalig opgegroeid
► Atheneum A, Breda
► Volkshogeschool Danebod,
Fynshav (DK)
► Kunsthåndværkerskolen,
Kolding (DK)
► Nederlands MO-A, Breda

Achtergrond

Bijzonderheden

► Beëdigd als vertaler in de Deense taal, Arrondissementsrechtbank Breda, 1999
► Beëdigd als tolk Nederlands <-> Deens, Rechtbank Breda, 2009
► Opgenomen in Register beëdigde tolken en vertalers (www.bureauwbtv.nl)
► Secretaris Vereniging SIGV-Gerechtstolken en Juridisch vertalers (www.sigv.nl) (2000-2003)

Tarieven

Voor vertalingen werk ik met een tarief per vertaald woord. Afhankelijk van de soort tekst, het aantal woorden en de deadline maak ik graag een offerte. 

Voor tolkwerkzaamheden reken ik een uurtarief plus eventuele reiskosten.

Contact



Alida Boere

(06) 246 249 08

(076) 887 2992

alidaboere@ziggo.nl

Hoge Steenweg 23a
4811 CG BREDA