Particulier 

Als een officieel document vertaald moet worden, gebeurt dat door een beëdigd vertaler. Dat wil zeggen een vertaler die door de rechtbank is beëdigd. De beëdigd vertaler zet zijn of haar stempel en handtekening op de vertaling. Hij of zij stelt in de 'verklaring van de vertaler' dat de vertaling naar eer en geweten is gemaakt. Het brondocument en de gemaakte vertaling worden altijd samengevoegd tot één onlosmakelijk geheel.

U kunt bij mij terecht voor een beëdigde vertaling naar het Nederlands van alle soorten officiële documenten, zoals geboorteakten, huwelijksakten en scheidingspapieren.