Privatpersoner 

En bekræftet oversættelse er en oversættelse, hvor translatøren med sit stempel, sin underskrift og en påtegning står inde for, at oversættelsen er en fuldstændig og nøjagtig gengivelse af kildeteksten.

Bekræftede oversættelser bruges som regel i forbindelse med dokumenter, der skal fremlægges i retssager, ved indgåelse af ægteskab i udlandet, ved ansøgning om optagelse på udenlandske uddannelsesinstitutioner og i andre officielle sammenhænge.

De dokumenter, der oftest skal bekræftes, er dåbs-, navne- og bopælsattester, testamenter, vielsesattester, skilsmissebevillinger og skilsmissedomme, straffeattester, eksamensbeviser samt dokumenter til brug for domstolene (processkrifter).

Du er velkommen til at kontakte mig for en bekræftet oversættelse i hollandsk af alle slags dokumenter.