Specifics

► Beediget som statsautoriseret translatør efter nederlandsk ret ved Arrondissementsrechtbank Breda, 1999
► Beediget som statsautoriseret tolk efter nederlandsk ret ved Rechtbank Breda, 2009
► Sekretær ved Vereniging SIGV-Gerechtstolken en Juridisch vertalers (www.sigv.nl) (2000-2003)
► Optaget i Register beëdigde tolken en vertalers (www.bureauwbtv.nl)